Region    Akce z regionu    Zprávy z regionu   Firmy z regionu   

Tělovýchovná jednota TŽ Třinec

Zprávy o prvním tělovýchovném dění v Třinci sahají do doby před první světovou válkou. Již v desátých letech dvacátého století existovaly různé sportovní kroužky jako řeckořímský zápas, tenis, gymnastika, turistika, ve dvacátých letech pak kopaná. Tak v roce 1921 vznikl polský KS Sila Třinec, v roce 1922 německý DSV Třinec a v roce 1923 k nim přibyl český sportovní klub SK Třinec.
Tělovýchova a sport v Třinci byla v létech okupace násilně potlačena a začala se rozvíjet až po osvobození naší vlasti.
Teprve po válce 4.7.1945 byl správou Třineckých železáren schválen předválečný název SK Železárny Třinec. V prvních létech byly nejsilnějšími články třinecké tělovýchovy kopaná, lední hokej, dále pak lyžování, plavání, zápas, stolní tenis, tenis, odbíjená, cyklistika a po zániku KČT od roku 1948 turistika. Těsně před sloučením v roce 1950 vznikl oddíl košíkové, atletiky a v roce 1951 horolezectví.
KS Sila v té době sdružovala oddíl kopané, stolní tenis a odbíjenou.
Koncem roku 1951 došlo ke sloučení obou jednot a vzniká jednota s názvem Závodní sokolská jednota Třineckých železáren. Sjednocení mělo nebývalý význam pro další rozvoj tělovýchovy a sportu v Třinci.. Tělovýchovná jednota se rozrůstala, přibývaly nové oddíly a brzy získala dosaženými výsledky uznání nejen doma, ale i v zahraničí. K oddílům přibyly v roce 1952 orientační běh, kanoistika, ZTV a sportovní gymnastika, v roce 1956 oddíl házené, 1964 vzpírání, 1966 krasobruslení, 1967 sportovní kulečník, 1969 kulturistika.
V tomto složení sportovních oddílů tělovýchovná jednota působila až do roku 1989. Po tomto roce dochází k odloučení kopané, hokeje a k zániku některých sportovních oddílů.
V současné době občanské sdružení - Tělovýchovná jednota Třineckých železáren sdružuje přes dva tisíce sportovců ve 22 oddílech: atletiku, košíkovou, cyklistiku, házenou, horolezectví, kanoistiku, kulturistiku, lyžování, orientační běh, plavání, sportovní gymnastiku, stolní tenis, šachy, volejbal, vzpírání, zápas, karate, skialpinismus, skateboard, bowling, BMX a WW Rodeo Team.

Akce

Aktuálně nejsou zadány žádné akce.

Aktuálně

Volejbal ženy
29.11. sobota
VOKD Poruba - Třinec

Stolní tenis 2.liga
29.11. sobota
TJ Dvůr Králové - Třinec
30.11. neděle
Sokol Hradec Králové - Třinec


Sportovní oddíly
atletika
košíková
BMX
bowling
cyklistika
házená
horolezectví
kanoistika
karate
kulturistika
lyžování
skateboard
skialpinismus
sportovní gymnastika
stolní tenis
šachy
orientační běh
out door
plavání
volejbal
vzpírání
ww rodeo team
zápas


TJ TŽ Třinec

Tyršova 214, P.O.BOX 252
739 61 Třinec
tel:558993320
tjtztrinec@centrum.cz